Duurzaamheid

Lean and Green

Lean & Green is het leidende CO2-reductieprogramma waar zowel verladers als bedrijven die binnen de logistieke dienstverlening werkzaam zijn aan kunnen deelnemen. Het programma heeft als doel om de CO2-emissie binnen de logistiek structureel te reduceren door het activeren van samenwerkingen, het delen van kennis en het inzetten van slimme en effectieve maatregelen.

In 2013 wonnen wij de Lean and Green Logistics Award, twee jaar later namen we de 1e STAR in ontvangst. Sinds 2017 zijn we verder gegaan met Co2 besparende maatregelen door analyse want meten is weten en verbeteren! In 2023 hebben wij de 2e STAR uitgereikt gekregen.

Big Mile

Big Mile is een programma die helpt aan een complete CO2 meting, door het analyseren van vervoerde eenheden, per klant en per modaliteit. BigMile is dus een data-analysetool waar je CO2–calculaties en allocaties o.b.v. de EN16258 standaard kunt meten en biedt ook de mogelijkheid om verdere analyses te maken van mogelijke besparingen. Zo hebben we scherp waar we onze CO2 Footprint nog verder kunnen verbeteren.

Ecovadis

Het EcoVadis-opvolgingssysteem voorziet in het begrijpen en beheren van MVO-praktijken op een duidelijke, uitgebreide en doeltreffende manier. De beoordeling van Ecovadis gebeurt op 4 gebieden: Milieu, Maatschappij, Ethiek en Leveringsketen. Dit gebeurt door het aanleveren van bewijsmateriaal, dus niet alleen zeggen dat je iets doet maar vooral ook bewijzen dat je het doet!

Wij zijn er dan ook best trots op dat we de zilveren medaille mogen uitdragen!

SQAS

Safety and Quality Assessment Systems SQAS is een beoordelingssysteem wat ontwikkeld is om te kijken of de logistiek dienstverlener voldoet aan de eisen die gesteld worden met betrekking tot organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu met name in de petrochemie.

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klant. Ook hier geldt: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs dit! A.C. Rijnberg Transport heeft deze norm sinds 1997.

Operation Clean Sweep

Het programma Operation Clean Sweep® is een programma voor het milieuverantwoord management van kunststoffen over de hele productketen. Het doel ervan is om bij het verwerken van kunststofgranulaat alle bedrijfsprocessen zo in te richten dat er uiteindelijk niets meer in het milieu beland.

Wij vinden het van belang om er voor te zorgen dat er minder of geen kunststofgranulaat in het milieu terecht komt. Wij zijn daarom aangesloten bij Operation Clean Sweep (OCS) en nemen de nodige beheersmaatregelen.

Wij zijn onder andere actief in de petrochemische industrie en werken daardoor met granulaten in transport en warehousing. Hoewel er in de industrie strenge controles worden toegepast op gebied van milieu, veiligheid en kwaliteit, kan er in diverse stadia van de keten onbedoeld verlies van pellets optreden die uiteindelijk in het milieu terecht kunnen komen.  Aan de hand van het OCS programma hebben wij diverse beheersmaatregelen opgenomen in onze procedures om het verlies van plastic pellets te voorkomen.

 

 

Parallax voorbeeld
Terug naar de bovenkant van de website